СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: Several Remarks Regarding “Io” and Invocatio Verbalis from the Wallachian Documents before 1500


Автори:
Liviu Marius Ilie

Страници: 153-158

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


56 изтегляния от 30.6.2020 г.