СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Повече от просто сборник с доклади от юбилейна конференция. Опит за отзив за: Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов, том. 1. Античност и Средновековие. Съст. Димитър В. Димитров, Симеон Кацаров, Русалена Пенджекова-Христева, Дамян Борисов. Пловдив: Фондация „Българско историческо наследство“, 2019, 318 с. ISBN: 978-954-8536-32-5


Автори:
Янко Христов Югозападен университет " Неофит Рилски", България

Страници: 167-175

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


63 изтегляния от 30.6.2020 г.