СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Людмил Спасов, том. 2. Ново време и съвремие. Съст. Димитър В. Димитров, Симеон Кацаров, Русалена Пенджекова-Христева, Дамян Борисов. Пловдив: Фондация „Българско историческо наследство“, 2019, 521 с. ISBN: 978-954-8536-33-2


Автори:
Христо Христозов Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 176-179

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


70 изтегляния от 30.6.2020 г.