СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Стефан Шивачев. Ролята на Община Пловдив за развитието на града през периода 1886–1944 г. Годишник на Регионален исторически музей – Пловдив, Книга дванадесета, Пловдив, Тафпринт: 2018, 303 с. ISSN: 1311-9133


Автори:
Видин Сукарев Аграрен университет – Пловдив, България

Страници: 180-183

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


64 изтегляния от 30.6.2020 г.