СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отзив за: Даниел Вачков. Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация. Институт за изследване на близкото минало: София, 2017, 216 с. ISBN: 978-954-28-2486-2


Автори:
Методи Крумов Видин Сукаров

Страници: 184-186

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


48 изтегляния от 30.6.2020 г.