СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични правила, които се съблюдават по отношение на научните публикации в списание „Епохи“


Автори:
Страници: 192-192

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


47 изтегляния от 30.6.2020 г.