СПИСАНИЕ "ЕПОХИ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Османското присъствие“ в съвременните учебници по история – мит или реалност


Автори:
Юлия Симеонова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 82-89

Резюме:

During the last few years, an attempt has been made in Bulgarian society to impose the con-tention that the Ottoman period is represented in the school history and civilizations textbooks through the definition “Ottoman Presence”. The present article seeks to provide a scientifically grounded review of the educational documentation concerning school history education, and in particular the history textbooks, to ascertain whether such a definition is present or absent


Ключови думи:

media; curriculum; school textbook; educational content; Ottoman period; Ottoman presence

Изтегляне


85 изтегляния от 30.6.2020 г.