Медии и комуникации на 21. век
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изисквания към авторите


Автори:
Страници: 82-83

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


299 изтегляния от 20.12.2022 г.