СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Категория безымянности как способ именования персонажей в художественном тексте


Автори:
Татьяна Трощинская-Степушина

Страници: 121-129
DOI: https://doi.org/10.54664/OGSH9008

Резюме:


The article is devoted to consideration the category nameless in the space of literary and artistic works. Material research are prose of the A. Andreev, A. Gerashchenko V. Kazakevich, E. Popova, E. Skobelev – talented representatives of the modern Russian-speaking Belarusian literature. We prove that nameless is not only a unique way of naming characters, but also is the means of their characteristics.


Ключови думи:

namelessness, anonymity, character, fictional text

Изтегляне


990 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
Azerbaijan  (10) / France  (11) / Portugal  (1) / Senegal  (2) / Belarus  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Asia/Pacific Region  (1) / United Kingdom  (19) / Europe  (3) / United States  (140) / Brazil  (1) / Germany  (51) / NA (575) / Russian Federation  (149) / China  (3) / Slovakia  (2) / Sweden  (1) / Bulgaria  (1) / Turkey  (3) / Anonymous Proxy  (1) / Thailand  (1) / Ukraine  (10)