СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА, 2016 / Том 14 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 721 от 18.10.2017 г.)

Булгаризми. Тезаурус
Тодор Балкански
DOI: https://doi.org/10.54664/JQOP9445
(изтегляния 915 от 18.10.2017 г.)

Коннотация личных имен собственных
Татьяна Рацен
DOI: https://doi.org/10.54664/BQBH1266
(изтегляния 895 от 18.10.2017 г.)

Перикъл: име и прозвища
Стела Монева
DOI: https://doi.org/10.54664/FTME3108
(изтегляния 983 от 18.10.2017 г.)

ŽIVÉ OSOBNÉ MENÁ V TRIEDE ŽENATÝCH MUŽOV V SÚŠI
Мирослав Казик
DOI: https://doi.org/10.54664/VSMO9204
(изтегляния 917 от 19.10.2017 г.)

Legenda toponimicã. Mecanismele creatiei
Carmen Banta
DOI: https://doi.org/10.54664/REXJ7979
(изтегляния 783 от 19.10.2017 г.)

Zoonimy w œwietle aktu onimicznego
Мирослава Свитала-Чеда
DOI: https://doi.org/10.54664/BETQ9105
(изтегляния 993 от 19.10.2017 г.)