СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

И все пак: Кой е Кърджали – „булгар” или сърбин?


Автори:
Васил Кондов

Страници: 180-184
DOI: https://doi.org/10.54664/SLZE4299

Резюме:


In this report the guestion about the national descrimination of the prototype of the main hero of Pushkins story „Kirdjali” is interpreted.


Ключови думи:

prototype, character, Bulgarian, Serbian

Изтегляне


982 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (8) / Portugal  (1) / Senegal  (2) / Cote D'Ivoire  (2) / Romania  (1) / United Kingdom  (25) / Europe  (6) / United States  (155) / Germany  (50) / NA (595) / Russian Federation  (23) / China  (4) / Bulgaria  (80) / Moldova, Republic of  (7) / Turkey  (11) / Belgium  (1) / Italy  (3) / Ukraine  (8)