СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Новые тенденции в транскрипции и транслитерации имен и фамилий в польском, русском и других языках


Автори:
Евелина Миодуховска
Оливя Богуш

Страници: 185-190
DOI: https://doi.org/10.54664/WLBT9688

Резюме:


The article is about transcription and/or transliteration of first names and surnames from languages which use different graphic systems, for example from English or French, to Russian, Greek, Georgian and vice versa.


Ключови думи:

transcription, transliteration, first name, surname

Изтегляне


727 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (11) / Portugal  (1) / Senegal  (2) / Cote D'Ivoire  (2) / Netherlands  (1) / Greece  (1) / United Kingdom  (19) / Kazakhstan  (1) / Europe  (4) / United States  (123) / Germany  (50) / NA (473) / Russian Federation  (17) / China  (4) / Bulgaria  (2) / Poland  (2) / Turkey  (3) / Ukraine  (11)