СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Украiньске багорман і етимологічне гніздо з коренем *GЪRM - (на матеріалі антропонімії)


Автори:
Вiктор Шульгач

Страници: 199-214
DOI: https://doi.org/10.54664/CRPF4757

Резюме:


The article presents an etymological analysis of the Ukrainian anthroponym Bogorman, formed with a prefix from Gorman.


Ключови думи:

word-formation model, group of derivatives, origin, prototype

Изтегляне


941 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (12) / Portugal  (1) / Senegal  (3) / Belarus  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / Japan  (1) / United Kingdom  (20) / Europe  (3) / United States  (148) / Germany  (52) / NA (532) / Russian Federation  (107) / China  (5) / Bulgaria  (2) / Poland  (4) / Turkey  (3) / Italy  (3) / Serbia  (1) / Ukraine  (41)