СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Движение на населението в Северното Причерноморие (Варненско и Добричко. Езиковоархеологически прочит


Автори:
Димитър Маринов

Страници: 215-225
DOI: https://doi.org/10.54664/JSCD2346

Резюме:


The northern part of the Bulgarian Black Sea Coast, and in particular Varna and Dobrich, are part of the Bulgarian language territory where in the past there was an intense movement of ethnographic and regional groups, some of them, known as Bulgars, Cumans, Pechenegs, Torkils, took part in the formation of the Bulgarian nation. Proper names, related to them, are analyzed from a linguo-archaeological aspect.


Ключови думи:

linguistic archaeology, linguistic territory, Bulgarian ethnicity, toponyms, ethnonyms, emigrants, reemigrants

Изтегляне


1038 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / Romania  (1) / United Kingdom  (22) / Europe  (19) / United States  (135) / Germany  (47) / NA (630) / Macedonia  (1) / Russian Federation  (17) / China  (3) / India  (1) / Hong Kong  (3) / Bulgaria  (120) / Denmark  (1) / Czech Republic  (1) / Spain  (2) / Turkey  (15) / Belgium  (1) / Serbia  (1) / Ukraine  (9)