СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Болгарська гідронімія нижньої наддністрянщини і прилеглих територій (структурно-семантичний аспект)


Автори:
Святослав Вербич

Страници: 244-255
DOI: https://doi.org/10.54664/FWVA1173

Резюме:


The article describes the structure semantic analysis of the hydronyms in lower Dnister and adjacent territories. Its chronology of forming on the noted locality was outlined.


Ключови думи:

hydronym, Bulgarian hydronymy, oikonym, microtoponym, anthroponym, derivat

Изтегляне


738 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (22) / Europe  (2) / United States  (113) / Germany  (50) / NA (444) / Russian Federation  (64) / China  (4) / Bulgaria  (3) / Turkey  (3) / Ukraine  (25)