СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Спелеонимията като неразработен дял на българската ономастика


Автори:
Марияна Белнейска-Георгиева

Страници: 302-330
DOI: https://doi.org/10.54664/XXZW4845

Резюме:


The article is dedicated to the cave names. It is a slightly explored branch of Bulgarian onomastics . A short overview of the topic is done. Clarified is the term speleonym. Commented are the basic types of speleonyms in a semantical and structural plan.


Ключови думи:

cave names, onomastics, proper name, speleonyms

Изтегляне


948 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Senegal  (3) / Belarus  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / Greece  (1) / United Kingdom  (20) / Europe  (14) / United States  (131) / Norway  (1) / Germany  (51) / NA (566) / Russian Federation  (15) / China  (3) / Slovakia  (1) / Sweden  (1) / Austria  (1) / Bulgaria  (118) / Turkey  (3) / Belgium  (2) / Serbia  (3) / Ukraine  (8)