СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Метафорические модели родства с ономастическим компонентом в русской загадке


Автори:
Ольга Ларионова

Страници: 331-344
DOI: https://doi.org/10.54664/MWMU2105

Резюме:


The article examines Russian riddles, and the functions of anthroponyms, theonyms and mythonyms found within.


Ключови думи:

Riddle, the model of metaphor, name study, family, folklore

Изтегляне


633 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
Azerbaijan  (1) / France  (2) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / Netherlands  (1) / United Kingdom  (20) / Kazakhstan  (1) / Europe  (2) / United States  (120) / Germany  (49) / NA (379) / Russian Federation  (32) / China  (4) / Sweden  (1) / Bulgaria  (2) / Turkey  (3) / Colombia  (1) / Ukraine  (8)