СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съвременни проявления на ономастиката в пресата след приеманетo на България в Европейския съюз


Автори:
Мария Манева

Страници: 345-355
DOI: https://doi.org/10.54664/WSLG5652

Резюме:


Subject of analysis in this paper is a newspaper “Dnevnik”. Object of the study will be temporal changes. It made whole quantitative analysis for the period from 1 June 2007. – December 30, 2010. and from 1 June 2011. to 28 October 2011. Study does not sample and representative. The text presents data on the total number of articles for the years 2007. by 2011. The methods to be used are: quantitative (frequency analysis of all names) comprising a one-dimensional statistical distribution; qualitative semantic method covering content analysis of the names in the titles and the text of the article itself.


Ключови думи:

different names, a survey, qualitative analysis, quantitative analysis, comparative method

Изтегляне


660 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (21) / Europe  (3) / United States  (137) / Germany  (47) / NA (401) / Russian Federation  (10) / China  (3) / Bulgaria  (19) / Turkey  (3) / Ukraine  (7)