СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Имена онежских былин и “Калевалы” как источники изучения истории языка и этнической культуры


Автори:
Валентина Байкова

Страници: 455-460
DOI: https://doi.org/10.54664/UAUC7606

Резюме:


The article presents a comparative analysis of some names in Onega heroic poems and “Kalevala”, it considers the process of borrowing names, their adaptation in national languages and epics, and provides the etymology of the words that are fundamental for the names of both epics.


Ключови думи:

epic anthroponyms, ethnic culture, language universals

Изтегляне


785 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (3) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / Netherlands  (3) / United Kingdom  (20) / Kazakhstan  (1) / Europe  (3) / United States  (219) / Norway  (1) / Germany  (67) / NA (412) / Russian Federation  (27) / China  (4) / Bulgaria  (3) / Poland  (1) / Finland  (2) / Turkey  (3) / Lithuania  (1) / Ukraine  (8)