СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Евгений С. Отин, Гидронимия Дона. Том 1. Верхний и Средний Дон. – Юго-Восток. Донецк, 2011, 574 с.; Том 2. Нижний Дон. – Юго-Восток. Донецк, 2012, 792 с.


Автори:
Людвиг Селимски

Страници: 533-539
DOI: https://doi.org/10.54664/LFMC6021

Резюме:


РЕЦЕНЗИЯ


Ключови думи:


Изтегляне


598 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (21) / Europe  (2) / United States  (100) / Germany  (49) / NA (379) / Russian Federation  (20) / China  (2) / India  (1) / Bulgaria  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (9)