СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Марияна Парзулова, Тодор Балкански. Именуването на българите през ХХ–ХХІ век. Енциклопедичен справочник, Велико Търново, изд. “Знак’94”, 2013 г., 150 стр.


Автори:
Рада Левкова

Страници: 540-542
DOI: https://doi.org/10.54664/PBNQ8981

Резюме:


РЕЦЕНЗИЯ


Ключови думи:


Изтегляне


664 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (20) / Europe  (2) / United States  (115) / Germany  (48) / NA (373) / Russian Federation  (51) / China  (3) / India  (1) / Slovakia  (2) / Bulgaria  (30) / Turkey  (3) / Ukraine  (7)