СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Анна Михина, Антропонимия болгарской диаспоры Северного Приазовья, Велико Търново, изд. на ВТУ, 2014, 607 с.


Автори:
Рада Левкова

Страници: 551-556
DOI: https://doi.org/10.54664/POCE7064

Резюме:


РЕЦЕНЗИЯ


Ключови думи:


Изтегляне


617 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (20) / Europe  (3) / United States  (90) / Germany  (48) / NA (406) / Russian Federation  (18) / China  (3) / India  (1) / Bulgaria  (9) / Turkey  (3) / Ukraine  (7)