СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Речник на народните географски термини в румънския език Г. Болокан, Е. Шодолеску Силвестру , Ю. Бурч, Й. Тома// Dicþionarul entopic al limbii române Gh. Bolocan, E. Šodolescu Silvestru, I. Burci, I. Toma


Автори:
Боряна Емилиянова

Страници: 557-559
DOI: https://doi.org/10.54664/USFI6510

Резюме:


РЕЦЕНЗИЯ


Ключови думи:


Изтегляне


618 изтегляния от 19.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (2) / Portugal  (1) / Senegal  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (20) / Europe  (3) / United States  (119) / Germany  (48) / NA (347) / Russian Federation  (15) / China  (3) / India  (1) / Bulgaria  (40) / Turkey  (3) / Ukraine  (10)