СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Най–разпространените фамилни имена в Полша. Статистически и лингвистични наблюдения


Автори:
Стойно Спасов

Страници: 51-67
DOI: https://doi.org/10.54664/DSWJ5915

Резюме:


The article presents the hundred most common surnames in the modern Polish anthroponymicon. The onyms are subjected to statistical, wordformational and semantical analysis. The basic data on frequency and distribution is based on annual statistical analysis of the system of family names in contemporary Poland.


Ключови думи:

Polish surnames, Polish anthroponimical system

Изтегляне


759 изтегляния от 18.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (10) / Portugal  (1) / Senegal  (1) / Cote D'Ivoire  (2) / United Kingdom  (22) / Europe  (2) / United States  (118) / Germany  (47) / NA (461) / Russian Federation  (27) / China  (21) / Bulgaria  (18) / Turkey  (3) / Costa Rica  (18) / Ukraine  (8)