СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ОНОМАСТИКА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Именуването на българите в административното право в периода ХІХ в. – първата половина на ХХ в.


Автори:
Румен Петков

Страници: 68-79
DOI: https://doi.org/10.54664/PCUI2431

Резюме:


In to the report are present the missing legal basis about the naming of the Bulgarian and geographic objects during the period from 19-th century – first half of 20-th century. There are apply a part of the decrees in their historical chronology.


Ключови думи:

naming, administration, law

Изтегляне


1840 изтегляния от 18.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (8) / Portugal  (1) / Senegal  (1) / Qatar  (2) / Cote D'Ivoire  (2) / Netherlands  (3) / Japan  (1) / Greece  (2) / United Kingdom  (34) / Europe  (11) / United States  (251) / Norway  (2) / Canada  (1) / Germany  (51) / NA (1141) / Macedonia  (4) / Russian Federation  (14) / China  (5) / Austria  (4) / Bulgaria  (273) / Czech Republic  (7) / Finland  (2) / Spain  (3) / Switzerland  (2) / Turkey  (7) / Serbia  (1) / Ukraine  (7)