СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фолклорният информационен модел и образът на възприемателя в ранната Каравелова проза


Автори:
Владимир Донев Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 137-151

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


172 изтегляния от 12.1.2018 г.