СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Фолклорният информационен модел и образът на възприемателя в ранната Каравелова проза


Автори:
Владимир Донев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


142 изтегляния от 12.1.2018 г.