СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Езикът на Димитър Е. Шишманов в контекста на националното езиково строителство през 70-те години на XIX век


Автори:
Русин Русинов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


154 изтегляния от 12.1.2018 г.