СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: За превода като познавателен ракурс (два превода на "Горски венец" от П. П. Негош на български език)


Автори:
Искра Ликоманова

Страници: 216-225

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


198 изтегляния от 12.1.2018 г.