Научно съобщение: За превода като познавателен ракурс (два превода на "Горски венец" от П. П. Негош на български език)


Искра Ликоманова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


120 изтегляния от 12.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Greece / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States