СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: Към въпроса за използуването на термините праболгарьi и праболгарский язьiк в съвременната руска лингвистична литература


Автори:
Владимир Хънтов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


158 изтегляния от 12.1.2018 г.