За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на -и в съвременния български език


Стоян Буров

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


298 изтегляния от 12.1.2018 г.
NA / Austria / Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / France / Germany / India / Russian Federation / Serbia / Spain / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States