СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на -и в съвременния български език


Автори:
Стоян Буров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 3-14

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


434 изтегляния от 12.1.2018 г.