СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Едно уникално научно изследване


Автори:
Георги Гърдев

Страници: 246-250

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


79 изтегляния от 16.3.2019 г.