СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За някои особености при употребата на бройните числителни имена в българската книжовна разговорна реч


Автори:
Стефан Гърдев

Страници: 15-35

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


173 изтегляния от 12.1.2018 г.