СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Още веднъж за Цамблаковото "вест древние упразник" в "Похвално слово за Евтимий"


Автори:
Мария Спасова

Страници: 36-50

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


374 изтегляния от 12.1.2018 г.