СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на X-XI век (от "Овче поле" до Средец)


Автори:
Тодор Моллов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 77-93

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


312 изтегляния от 12.1.2018 г.