Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на X-XI век (от "Овче поле" до Средец)


Тодор Моллов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


195 изтегляния от 12.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Macedonia / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States