СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на X-XI век (от "Овче поле" до Средец)


Автори:
Тодор Моллов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


221 изтегляния от 12.1.2018 г.