СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Митът Вазов в литературнокритическата рефлексия на Д-р Кръстев, Боян Пенев и Владимир Василев


Автори:
Антония Велкова-Гайдаржиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 116-136

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


216 изтегляния от 12.1.2018 г.