СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За термините "книжовен език", "литературен език" и "стандартен език" в българската езиковедска литература


Автори:
Владимир Хънтов

Страници: 141-144

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


283 изтегляния от 11.12.2017 г.