СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Биографичното като литературоведски модел "Григор Пърличев" от Васил Пундев


Автори:
Антония Велкова-Гайдаржиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


157 изтегляния от 11.12.2017 г.