СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Романът между литературата и философията (Към проблема за търсенето в романа на Умберто Еко "Махалото на Фуко")


Автори:
Силвия Иванова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


148 изтегляния от 11.12.2017 г.