СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Местоименните родителни приименни форми с притежателно значение във Ватиканския палимпсест


Автори:
Мария Мъжлекова

Страници: 3-27

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


156 изтегляния от 11.12.2017 г.