СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Слово по повод официалното удостояване на проф. д.ф.н. Юрий К. Бегунов със званието "доктор хонорис кауза" на Великотърновския университет


Автори:
Димитър Кенанов

Страници: 285-287

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


166 изтегляния от 11.12.2017 г.