Слово по повод официалното удостояване на проф. д.ф.н. Юрий К. Бегунов със званието "доктор хонорис кауза" на Великотърновския университет


Димитър Кенанов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


124 изтегляния от 11.12.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States