Слово по повод официалното удостояване на проф. д.ф.н. Михаил Виденов със званието "доктор хонорис кауза" на Великотърновския университет


Върбан Вътов

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


118 изтегляния от 11.12.2017 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States