СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Слово по повод официалното удостояване на проф. д.ф.н. Михаил Виденов със званието "доктор хонорис кауза" на Великотърновския университет


Автори:
Върбан Вътов

Страници: 293-300

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


162 изтегляния от 11.12.2017 г.