СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Слово по повод официалното удостояване на проф. д-р Драган Жунич със званието "доктор хонорис кауза" на Великотърновския университет


Автори:
Багрелия Борисова

Страници: 306-311

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


155 изтегляния от 11.12.2017 г.