СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Старобългарският превод на метафрастовото житие за Св. Николай


Автори:
Димитър Кенанов

Страници: 28-34

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


170 изтегляния от 11.12.2017 г.