СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Григорий Цамблак в историографията на XX век


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова

Страници: 35-58

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


235 изтегляния от 11.12.2017 г.