СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към етимологията на гр. Кокал


Автори:
Живка Колева-Златева

Страници: 69-80

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


194 изтегляния от 11.12.2017 г.