СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски език


Автори:
Анастасия Петрова

Страници: 81-97

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


223 изтегляния от 11.12.2017 г.