СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантика и семантична парадигма на глаголната представка РАЗ- в съвременния български език


Автори:
Теодора Куртева

Страници: 98-135

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


177 изтегляния от 11.12.2017 г.