СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бъдещето току-що се сбъдна (За употребата на прилагателното "футуристичен")


Автори:
Валентина Бонджолова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


887 изтегляния от 11.12.2017 г.