Бъдещето току-що се сбъдна (За употребата на прилагателното "футуристичен")


Валентина Бонджолова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


566 изтегляния от 11.12.2017 г.
NA / Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Czech Republic / Europe / France / Germany / Greece / Ireland / Italy / Netherlands / Russian Federation / Switzerland / Ukraine / United Kingdom / United States