СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2006 / Том 15 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 187 от 6.6.2017 г.)

Бележки към характеристиката на езиковия закон
Иван Харалампиев
(изтегляния 240 от 6.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (І част) (Dolce stil novo)
Гено Генов
(изтегляния 273 от 6.6.2017 г.)

„Прогласът” на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”
Маргрета Григорова
(изтегляния 300 от 6.6.2017 г.)

Разпятието на Христос и пътят на човека през историята
Велислава Донева
(изтегляния 255 от 6.6.2017 г.)

Научно съобщение: За фразеологията в албанския език
Али Яшари Димитър Бело
(изтегляния 263 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Зад кулисите на Чеховия драматургичен текст
Наталия Няголова
(изтегляния 213 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A–K)
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 243 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Елена Налбантова за Одеса или за носталгичния български град
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 209 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Песни от България
Ралица Иванова
(изтегляния 217 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Киприанови четения
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 197 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Конференция Петър Алипиев
Виолета Русева
(изтегляния 224 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Ономастична конференция
Боряна Емилиянова
(изтегляния 200 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Двадесет и девети летен семинар
Светлозар Влайков Ценка Иванова
(изтегляния 56 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Десети национални студентски четения
Николай Димитров
(изтегляния 42 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Седми студентски балканистични четения
Анастасия Петрова
(изтегляния 47 от 27.3.2019 г.)