СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2006 / Том 15 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 546 от 6.6.2017 г.)

Бележки към характеристиката на езиковия закон
Иван Харалампиев

(изтегляния 642 от 6.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (І част) (Dolce stil novo)
Гено Генов

(изтегляния 708 от 6.6.2017 г.)

„Прогласът” на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”
Маргрета Григорова

(изтегляния 912 от 6.6.2017 г.)

Разпятието на Христос и пътят на човека през историята
Велислава Донева

(изтегляния 654 от 6.6.2017 г.)

Научно съобщение: За фразеологията в албанския език
Али Яшари Димитър Бело

(изтегляния 674 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Зад кулисите на Чеховия драматургичен текст
Наталия Няголова

(изтегляния 590 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Mária Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A–K)
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 685 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Елена Налбантова за Одеса или за носталгичния български град
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 597 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Песни от България
Ралица Иванова

(изтегляния 588 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Киприанови четения
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 539 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Конференция Петър Алипиев
Виолета Русева

(изтегляния 567 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Ономастична конференция
Боряна Емилиянова

(изтегляния 541 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Двадесет и девети летен семинар
Ценка Иванова Светлозар Влайков

(изтегляния 372 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Десети национални студентски четения
Николай Димитров

(изтегляния 353 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Седми студентски балканистични четения
Анастасия Петрова

(изтегляния 375 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Инициатива на Център “Балкани”
Анастасия Петрова

(изтегляния 296 от 27.3.2019 г.)

Юбилей: От сърце за юбилея на доц. д-р Йорданка Маринова
Христина Станева

(изтегляния 290 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Доцент д-р Диана Дамянова-Долмова на 70 години
Светослав Сивков

(изтегляния 330 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Върбан Вътов на 65 години
Любка Стоичкова

(изтегляния 291 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Харалампиев - на шейсет години!
Мария Спасова

(изтегляния 267 от 15.4.2020 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 299 от 15.4.2020 г.)