СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2006 / Том 15 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 189 от 6.6.2017 г.)

Бележки към характеристиката на езиковия закон
Иван Харалампиев
(изтегляния 244 от 6.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (І част) (Dolce stil novo)
Гено Генов
(изтегляния 276 от 6.6.2017 г.)

„Прогласът” на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”
Маргрета Григорова
(изтегляния 306 от 6.6.2017 г.)

Разпятието на Христос и пътят на човека през историята
Велислава Донева
(изтегляния 266 от 6.6.2017 г.)

Научно съобщение: За фразеологията в албанския език
Али Яшари Димитър Бело
(изтегляния 271 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Зад кулисите на Чеховия драматургичен текст
Наталия Няголова
(изтегляния 218 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Mária Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A–K)
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 248 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Елена Налбантова за Одеса или за носталгичния български град
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 213 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Песни от България
Ралица Иванова
(изтегляния 219 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Киприанови четения
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 202 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Конференция Петър Алипиев
Виолета Русева
(изтегляния 226 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Ономастична конференция
Боряна Емилиянова
(изтегляния 203 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Двадесет и девети летен семинар
Светлозар Влайков Ценка Иванова
(изтегляния 58 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Десети национални студентски четения
Николай Димитров
(изтегляния 45 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Седми студентски балканистични четения
Анастасия Петрова
(изтегляния 51 от 27.3.2019 г.)