СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2006 / Том 15 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 229 от 6.6.2017 г.)

Бележки към характеристиката на езиковия закон
Иван Харалампиев
(изтегляния 291 от 6.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (І част) (Dolce stil novo)
Гено Генов
(изтегляния 341 от 6.6.2017 г.)

„Прогласът” на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”
Маргрета Григорова
(изтегляния 403 от 6.6.2017 г.)

Разпятието на Христос и пътят на човека през историята
Велислава Донева
(изтегляния 310 от 6.6.2017 г.)

Научно съобщение: За фразеологията в албанския език
Али Яшари Димитър Бело
(изтегляния 320 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Зад кулисите на Чеховия драматургичен текст
Наталия Няголова
(изтегляния 261 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Mária Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A–K)
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 292 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Елена Налбантова за Одеса или за носталгичния български град
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 266 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Песни от България
Ралица Иванова
(изтегляния 261 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Киприанови четения
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 247 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Конференция Петър Алипиев
Виолета Русева
(изтегляния 271 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Ономастична конференция
Боряна Емилиянова
(изтегляния 250 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Двадесет и девети летен семинар
Светлозар Влайков Ценка Иванова
(изтегляния 98 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Десети национални студентски четения
Николай Димитров
(изтегляния 88 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Седми студентски балканистични четения
Анастасия Петрова
(изтегляния 85 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Инициатива на Център “Балкани”
Анастасия Петрова
(изтегляния 36 от 27.3.2019 г.)

Юбилей: От сърце за юбилея на доц. д-р Йорданка Маринова
Христина Станева
(изтегляния 20 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Доцент д-р Диана Дамянова-Долмова на 70 години
Светослав Сивков
(изтегляния 22 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Върбан Вътов на 65 години
Любка Стоичкова
(изтегляния 24 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Харалампиев - на шейсет години!
Мария Спасова
(изтегляния 27 от 15.4.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 20 от 15.4.2020 г.)