СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2006 / Том 15 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 638 от 6.6.2017 г.)

Бележки към характеристиката на езиковия закон
Иван Харалампиев

(изтегляния 738 от 6.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (І част) (Dolce stil novo)
Гено Генов

(изтегляния 820 от 6.6.2017 г.)

„Прогласът” на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”
Маргрета Григорова

(изтегляния 1025 от 6.6.2017 г.)

Разпятието на Христос и пътят на човека през историята
Велислава Донева

(изтегляния 768 от 6.6.2017 г.)

Научно съобщение: За фразеологията в албанския език
Али Яшари Димитър Бело

(изтегляния 774 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Зад кулисите на Чеховия драматургичен текст
Наталия Няголова

(изтегляния 694 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Mária Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A–K)
Мария Ангелова-Атанасова

(изтегляния 780 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Елена Налбантова за Одеса или за носталгичния български град
Антония Велкова-Гайдаржиева

(изтегляния 690 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Песни от България
Ралица Иванова

(изтегляния 687 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Киприанови четения
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 629 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Конференция Петър Алипиев
Виолета Русева

(изтегляния 663 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Ономастична конференция
Боряна Емилиянова

(изтегляния 632 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Двадесет и девети летен семинар
Ценка Иванова Светлозар Влайков

(изтегляния 464 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Десети национални студентски четения
Николай Димитров

(изтегляния 441 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Седми студентски балканистични четения
Анастасия Петрова

(изтегляния 463 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Инициатива на Център “Балкани”
Анастасия Петрова

(изтегляния 387 от 27.3.2019 г.)

Юбилей: От сърце за юбилея на доц. д-р Йорданка Маринова
Христина Станева

(изтегляния 392 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Доцент д-р Диана Дамянова-Долмова на 70 години
Светослав Сивков

(изтегляния 422 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Върбан Вътов на 65 години
Любка Стоичкова

(изтегляния 392 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Харалампиев - на шейсет години!
Мария Спасова

(изтегляния 359 от 15.4.2020 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 415 от 15.4.2020 г.)