СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2006 / Том 15 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 251 от 6.6.2017 г.)

Бележки към характеристиката на езиковия закон
Иван Харалампиев
(изтегляния 315 от 6.6.2017 г.)

Сладостен нов стил (І част) (Dolce stil novo)
Гено Генов
(изтегляния 369 от 6.6.2017 г.)

„Прогласът” на Людевит Гай и гласовете на „лирата Илирия”
Маргрета Григорова
(изтегляния 469 от 6.6.2017 г.)

Разпятието на Христос и пътят на човека през историята
Велислава Донева
(изтегляния 333 от 6.6.2017 г.)

Научно съобщение: За фразеологията в албанския език
Али Яшари Димитър Бело
(изтегляния 339 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Зад кулисите на Чеховия драматургичен текст
Наталия Няголова
(изтегляния 283 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Mária Košková a kolektív, Bulharsko-slovenský slovník I (A–K)
Мария Ангелова-Атанасова
(изтегляния 312 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Елена Налбантова за Одеса или за носталгичния български град
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 288 от 6.6.2017 г.)

Рецензия: Песни от България
Ралица Иванова
(изтегляния 282 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Киприанови четения
Невяна Дончева-Панайотова
(изтегляния 269 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Конференция Петър Алипиев
Виолета Русева
(изтегляния 288 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Ономастична конференция
Боряна Емилиянова
(изтегляния 265 от 6.6.2017 г.)

Хроника: Двадесет и девети летен семинар
Светлозар Влайков Ценка Иванова
(изтегляния 115 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Десети национални студентски четения
Николай Димитров
(изтегляния 107 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Седми студентски балканистични четения
Анастасия Петрова
(изтегляния 105 от 27.3.2019 г.)

Хроника: Инициатива на Център “Балкани”
Анастасия Петрова
(изтегляния 52 от 27.3.2019 г.)

Юбилей: От сърце за юбилея на доц. д-р Йорданка Маринова
Христина Станева
(изтегляния 34 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Доцент д-р Диана Дамянова-Долмова на 70 години
Светослав Сивков
(изтегляния 41 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Върбан Вътов на 65 години
Любка Стоичкова
(изтегляния 37 от 15.4.2020 г.)

Юбилей: Професор Харалампиев - на шейсет години!
Мария Спасова
(изтегляния 45 от 15.4.2020 г.)

Авторите в броя
(изтегляния 35 от 15.4.2020 г.)