СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Научно съобщение: За фразеологията в албанския език


Автори:
Али Яшари
Димитър Бело

Страници: 147-152

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


327 изтегляния от 6.6.2017 г.